Home » » เหล็กเพชร

เหล็กเพชรSC โปรโมชั่น ภูมิใจเสนอ
สะท้านฟ้า..สะท้านดิน..บ้าบิ่น..ดุเด็ด ต้อง
เหล็กเพชร
ของ ส.อาสนจินดา
สรพงศ์ ชาตรี มานพ อัศวเทพ ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง
ลักษณ์ อภิชาติ, ธิติมา สังขพิทักษ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์,
สุเชาว์ พงษ์วิไล, จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ
ฉลวย ศรีรัตนา กำกับการแสดง
“เปี๊ยก” ถ่ายภาพ
SC โปรโมชั่น จัดจำหน่าย

– เหล็กเพชร 2510

Share this article :

แสดงความคิดเห็น