Home » » ไฟซ่อนเชื้อ

ไฟซ่อนเชื้อไฟซ่อนเชื้อ (2530)

ผู้หญิงทุกคนเปรียบเสมือนไฟ

บางคนปล่อยให้มันมอดเชื้อ ไปกับความหลัง
แต่ไม่ใช่เธอผู้นี้…

มานพภาพยนตร์

ไฟซ่อนเชื้อ

ฉัตรชัย เปล่งพานิช สินจัย หงษ์ไทย
เกรียงไกร อุณหะนันท์ ลีลาวดี วัชโรบล
รอง เค้ามูลคดี, ปทุมวดี โสภาพรรณ, สรวุฒิ เจริญเชื้อ
ดารารับเชิญ น.พ.วิชา วัชระ

ศุภสิทธิ์ กำกับการแสดง
สุทัศน์ อินทรานุปกรณ์ ถ่ายภาพ
มานพ อัมพุช ดำเนินงานสร้าง

นักแสดง:
สินจัย หงษ์ไทย
ฉัตรชัย เปล่งพานิช
เกรียงไกร อุณหะนันท์
ลีลาวดี วัชโรบล
รอง เค้ามูลคดี
ปทุมวดี โสภาพรรณ

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น