Home » » เหนือบารมี

เหนือบารมีเกชาภาพยนตร์ สร้าง…
เหนือบารมี

บทประพันธ์ของ เกชา เปลี่ยนวิถี
นำโดย เกชา เปลี่ยนวิถี เนาวรัตน์ วัชรา
นาชา, ชลี, นที, ถวัลย์ คีรีวัต, ปัทมา, ดาวน้อย ดวงใหญ่
ร่วมแสดง
เกชา เปลี่ยนวิถี อำนวยการสร้าง
สนมวังใน กำกับฯ
สมชาย ตัณกำเนิด ถ่ายภาพ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น