Home » » ทับนางรอ

ทับนางรอ

ทับนางรอมหศักดิ์ภาพยนตร์ เสนอ
ยอดภาพยนตร์ชีวิตรักแนวแปลก สะเทือนอารมณ์
ที่สวรรค์สรรค์สร้าง และสาปส่ง “ทับนางรอ”
ทับนางรอ
ชุติมา สุวรรณรัต สร้างเรื่องและกำกับการแสดง
35 ม.ม.สโคป สี เสียงในฟิล์ม
สมบัติ เมทะนี ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์
กำธร สุวรรณปิยะศิริ บุศรา นฤมิตร
เมตตา รุ่งรัตน์, วิชิต ไวงาน, ทัต เอกทัต,
จำรูญ หนวดจิ๋ม, มาลี เวชประเสริฐ, เสริมพันธ์ สุทธิเนตร,
โขน หมอผี, สุรชาติ ไตรโภค, เพลินตา และด.ญ.ชลธิชา สุวรรณรัต
ชุลีพันธ์ สุวรรณรัต อำนวยการสร้าง
เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ
แก้วฟ้า สร้างบทภาพยนตร์และบทละครวิทยุ
พรพรรณ อุปการะ-ที่ปรึกษา
ปริทรรศน์ฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

Share this article :

แสดงความคิดเห็น