Home » » เผาขน

เผาขน

อรรฆเดชฟิล์ม เสนอผลงานอันดับ 2

คำรณด้วยเสียงปืน คำรามด้วยเสียงระเบิด
ผลาญมันด้วยเลือด เผามันด้วยความตาย
เผาขน 36-23-36 LAYDOWN AND FIRE

สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์
ยอดชาย เมฆสุวรรณ นัยนา ชีวานันท์
ไพโรจน์ ใจสิงห์ เนรัญชลา เถลิงศักดิ์
ร่วมด้วย มานพ อัศวเทพ, ครรชิต ขวัญประชา,
ดามพ์ ดัสกร, ชุมพร เทพพิทักษ์, โดม สิงห์โมฬี,
พิภพ ภู่ภิญโญ, ชูศรี มีสมมนต์, เหมยฟ้า,
แพน บอระเพ็ด, เมือง อพอลโล่
ดารารับเชิญ กมลพันธ์ สันติธาดา
บทประพันธ์ของ ส.อาสนจินดา
ถ่ายภาพโดย สันทัด ศรีสัมพันธ์-มนู วรรณายก
อำนวยการสร้างโดย จันทรา จันทมณี
กำกับการแสดงโดย คมน์ อรรฆเดช
จัดจำหน่ายโดย นิวัฒน์ฟิล์ม
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น