Home » » เสือล่าสิงห์

เสือล่าสิงห์แผ่นดินใต้ตีนของไอ้เสือปล้นคือ แผ่นดินไฟ
หน้าไหนกล้าเหยียบเข้ามาดับไฟได้ต้องเป็น ยอดคนจริงๆ

เสือล่าสิงห์

อาทิตย์โปรดักชั่น ร่วมกับ แม่โขง

เสือล่าสิงห์
ของ ชาครีย์ นราธิป

ทูน หิรัญทรัพย์ อภิรดี ภวภูตานนท์

ทวนธน คำมีศรี อุเทน บุญยงค์
ดามพ์ ดัสกร, เมือง อพอลโล่, สิงหา สุริยง,
ไกรลาศ เกรียงไกร, ฉัตร มงคลชัย, กิตติ ดัสกร,
ชาติ, พิมพ์ใจ พรหมมาลี, สุพรรณี จิตต์เที่ยง,
อรประภา, จอห์น อิสรัม, เชื้อ บัญชร
สุรพล จรูญโสตร์ อุปการะ
อาทิตย์ อรุณกร อำนวยการสร้าง
วีระ ดวงพัตรา ถ่ายภาพ
ตะวัน รุ่งแจ้ง กำกับ

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น