Home » » กามเทพลวง

กามเทพลวง

กามเทพลวงต๊อกบูมภาพยนตร์ ขอเสนอ…
กามเทพลวง
ของ บุษยมาส

ละครวิทยุคณะ “แก้วฟ้า”

มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์
ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ปริม ประภาพร, มนัส บุณยเกียรติ,
สมควร กระจ่างศาสตร์, ล้อต๊อก,
ขอแนะนำ น้ำเพ็ญ จิระจันทร์
ฟัง 2 เพลงชื่นใจ “กามเทพลวง” และ “เรือนใจ”
ในระบบ 35 ม.ม.สี เสียงในฟิล์ม
สมจิตร ทรัพย์สำรวย อำนวยการสร้าง
รังสี ทัศนพยัคฆ์ กำกับการแสดง
เสรีภาพยนตร์ (ปราการฟิล์ม) จัดจำหน่าย

-ใบปิดโดย โฟร์อาร์ต

Share this article :

แสดงความคิดเห็น