Home » » เหยียบหัวสิงห์

เหยียบหัวสิงห์ปริทรรศน์ฟิล์ม โดย ชุติมา สุวรรณรัต
เสนอผลงานอันดับต่อจาก “วีรบุรุษกองขยะ”
ภาพยนตร์ชีวิตการต่อสู้..ฮาสะบัด..แทรกซ้อน…
ชีวิตสะเทือนอารมณ์อย่างลึกซึ้ง…
เหยียบหัวสิงห์

ชุติมา สุวรรณรัต กำกับการแสดง
4 พระเอกเชือดเฉือนบทบาทไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
กรุง ศรีวิไล สรพงศ์ ชาตรี
นิรุตติ์ ศิริจรรยา อัศวิน รัตนประชา
พบ 2 นางเอกยอดนิยม
ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ นัยนา ชีวานันท์
ร่วมด้วย มานพ อัศวเทพ, ดวงใจ หทัยกาญจน์, เมตตา รุ่งรัตน์,
ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สุวิน สว่างรัตน์, มาลี เวชประเสริฐ,
เสริมพันธ์ สุทธิเนตร, โขน หมอผี, ตุ๊กตา จินดานุช, ด.ญ.พิไลพร ฯลฯ
เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ
ประวิทย์ ชุ่มฤทธิ์ กำกับบท
พรพรรณ สุวรรณรัต อำนวยการสร้าง
ปริทรรศน์ฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย อดิเรก

Share this article :

แสดงความคิดเห็น