Home » » เกมส์

เกมส์

เกมส์ (2519)

พี.เค.โปรดัคชั่น โดย ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์
ปลาหมอตายเพราะปาก หมองูตายเพราะงู
คนเจ้าเล่ห์ มักตายด้วยเล่ห์ของตนเอง
ใครเป็นใคร เล่นเกมส์อะไร…ที่ไหน
เกมส์
บทประพันธ์ของ เบอร์ 7ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์ นิรุตติ์ ศิริจรรยา พบ
สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นักแสดงปริญญาโทจากรั้วสีชมพู
สายัณห์ จันทรวิบูลย์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, บู๊ วิบูลย์นันท์, สุพรรณ บูรณพิมพ์
ปริญญา ลีละศร กำกับการแสดง
ครรชิต ทิมกุล อำนวยการสร้าง
สหมงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น