Home » » ปูจ๋า

ปูจ๋า


ปูจ๋า (2510)


กัญญามาลย์ภาพยนตร์ สร้าง
โดย ดอกดิน กัญญามาลย์ ศิลปินของท่าน เสนอ
ปูจ๋า
ของ อิงอร
คณะ “แก้วฟ้า”
แสดงเป็นละครวิทยุจนลือชา
นำโดย
มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ คู่ดารายอดนิยม
ร่วมด้วย อดุลย์ ดุลยรัตน์, ชฎาพร วชิรปรานี,
สุวิน สว่างรัตน์, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, สิงห์ มิลินทราศัย,
ประมินทร์ จารุจารีต, มาลี เวชประเสริฐ, ธัญญา ธัญญารักษ์,
เทียว ธารา, น้อย, สมชาย สามิภักดิ์, สมพิศ, ประสาน และ ล้อต๊อก
อรสา อิศรางกูร-ดอกดิน กัญญามาลย์ ตัวดำๆ
บรรจง กัญญามาลย์ อำนวยการสร้าง
สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพ
ดอกดิน กัญญามาลย์ กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น