Home » » กุ้งนาง

กุ้งนางกุ้งนาง
กัญญามาลย์ภาพยนตร์

ในความอุปถัมภ์ของประชาชน เสนอผลงานดีอันดับที่ 20
ดอกดิน สร้างเป็นหนังรักหวานชุ่มฉ่ำสำหรับหนุ่มสาว
สะสมเสน่ห์น้าวสำหรับผู้มีเหย้ามีเรือน
ชีวิตอย่าเฉื่อย ดอกดิน สร้างหนังให้คนเหนื่อยดู

กุ้งนาง
ของ กาญจนา นาคนันทน์

สมบัติ เมทะนี พบนางเอกสาวรุ่น
มยุรา ธนะบุตร
ประจวบ ฤกษ์ยามดี สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ชุมพร เทพพิทักษ์
ลักษณ์ อภิชาติ, โขมพัสตร์ อรรถยา, ธัญญา ธัญญรักษ์,
ด.ช.สุทธิชาติ, เฉลิมศักดิ์ เทียนมณี, ปริศนา ดารินทร์
และ ดอกดิน ตัวดำดำ
ขอเสนอสาวดาวกำดัด มัตติกา เกียรติสกุล
บรรจง กัญญามาลย์ อำนวยการสร้าง
มนัส โตเพาะญาติ ถ่ายภาพ
ดอกดิน กัญญามาลย์ กำกับการแสดง
กัญญามาลย์ภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น