Home » » พ่อจอมยวน แม่จอมยุ่ง

พ่อจอมยวน แม่จอมยุ่ง


ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น

ใจเธอนั้น คิดจะเป็นเพื่อนกับคนทั้งโล
เสียแต่ชอบทำเรื่องให้ ยุ่ง…ยุ่ง…ยุ่ง
สักกะ จารุจินดา กำกับการแสดง
พ่อจอมยวนแม่จอมยุ่ง ของ นันทนา วีรชน
จินตหรา สุขพัฒน์ ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ นำแสดง
วาสนา สิทธิเวช, เผ่าทอง ทองเจือ, พิศมัย วิไลศักดิ์,
สุพรรณี จิตต์เที่ยง, อดิศักดิ์ เศวตนันท์, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, ธรรมศักดิ์ สุริยน
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

ตัวอย่างภาพยนตร์ พ่อจอมยวน แม่จอมยุ่ง

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น