ค้นหาบล็อกนี้

Home » » สิงห์สำออย

สิงห์สำออย

สิงห์สำออย (2520)ข้อความบนใบปิด
กัญญามาลย์ภาพยนตร์ ในความอุปถัมภ์ของประชาชน
ดอกดิน ศิลปินของท่าน เสนอ
หนังบู๊ ยอดนักสู้ทู่ซี้ ขี้สำออย
สิงห์สำออย
ของ ระกา กัญญากุล

กัญญามาลย์ภาพยนตร์สร้างเป็นอันดับที่ 21
สมบัติ เมทะนี มยุรา ธนะบุตร ครรชิต ขวัญประชา
สุริยา ชินพันธ์ ประจวบ ฤกษ์ยามดี ลักษณ์ อภิชาติ ทาริกา ธิดาทิตย์
ธัญญา ธัญญารักษ์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, เชิงขวัญ ปิโยบล,
เฉลิมศักดิ์, ชุมพร เทพพิทักษ์, ด.ช.สุทธิศักดิ์,
โฉมฉาย ฉัตรวิไล และ ดอกดิน กัญญามาลย์
บรรจง กัญญามาลย์ อำนวยการสร้าง
กัญญามาลย์ภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
มนัส โตเพาะญาติ ถ่ายและลำดับภาพ
ดอกดิน กัญญามาลย์ กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น

ถ่านไฟเก่า 2481

  ถ่านไฟเก่า 2481 Release Date: 1 เมษายน 2481 Director: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล Producer: บริษัทภาพยนตร์ไทย จำก...