ค้นหาบล็อกนี้

Home » » เพื่อเธอที่รัก

เพื่อเธอที่รักนานาภาพยนตร์ เสนอ
เพื่อเธอที่รัก

ของ สุริยะ
35 ม.ม.ในระบบเดอะเนชั่นแนลสโค
อรัญญา นามวงษ์ นิรุตตติ์ ศิริจรรยา
สุทิศา พัฒนุช สายัณห์ จันทรวิบูลย์
กันทิมา ดาราพันธ์, อัศวิน คณาวิน, ส.อาสนจินดา,
ประมินทร์ จารุจารีต, สุพรรณ บูรณพิมพ์, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา,
วิภาวดี ตรียะกุล, จอมใจ จรินทร์, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม,
มนัส บุณยเกียรติ, ด.ช.ปรีชา คงเขียว, ศรีสุริยา, เทพ เทียนชัย
จันทรา เมธากุล อำนวยการสร้าง
สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ
พิพัฒน์ พยัคฆะ-มนู วรรณายก ผู้ช่วยถ่ายภาพ
สุระ นานา กำกับการแสดง
สันติสุชาภาพยนตร์ จัดจำหน่ายทั่วประเทศ
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น

เลือดไทย

  Release Date: 15 พฤษภาคม 2484 Producer: ราชบุรีภาพยนตร์ Screenwriter: ป. ศรีสมวงศ์ Starring: ประคอง เกตุรายนาค, ภักดิ์ มหาสารินนท์ ...