Home » » ศึกบางระจัน

ศึกบางระจัน

ศึกบางระจัน (2509)

ข้อความบนใบปิด
ภาพยนตร์สหนาวีไทย
ใหม่ เสมอ…ใหญ่ เสมอ ดีเยี่ยม เสมอ
สุพรรณ พราหมณพันธุ์ สร้าง…
พิศมัย ตะเบงมานออกศึกคู่ สมบัติ
ศึกบางระจัน
ของ ไม้เมืองเดิม
นำขบวนดารา อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุจน์ รณภพ,
ขวัญใจ สะอาดรักษ์, ปรียา รุ่งเรือง, ทักษิณ แจ่มผล,
สุวิน สว่างรัตน์, สาหัส บุญหลง, อนุชา รัตนมาลย์,
หม่อมหลวงประสิทธิศักดิ์ สิงหรา, สมศรี, พันคำ, ชนินทร์, อธึก
ร่วมด้วย ดารากว่าพัน
ส.เนาวราช ปรับปรุงเรื่อง
ประสิทธิ์ ศิริบรรเทิง สร้างบทภาพยนตร์
วิเชียร วีระโชติ ถ่ายภาพ
อนุมาศ บุนนาค กำกับการแสดง
เอวันฟิล์ม จัดจำหน่าย
*เกร็ด
-สมบัติ เมทะนี คว้าตุ๊กตาทองนำชายจากเรื่องนี้

Share this article :

แสดงความคิดเห็น