Home » » วันสังหาร

วันสังหาร


วันสังหาร (2524)


พลสยามภาพยนตร์ เสนอ
ภาพยนตร์บู๊! ชีวิตยิ่งใหญ่! ละครฮิตคณะ “เกษทิพย์”
ความแค้นของข้าล้นอก ไม่มียาใดรักษานอกจากชีวิตศัตรู
วันสังหาร
สรพงศ์ ชาตรี อาภาพร กรทิพย์
เกชา เปลี่ยนวิถี, ดามพ์ ดัสกร, วิยะดา อุมารินทร์,
พรทิวา, โกวิท วัฒนกุล, ภูมิ พัฒนายุทธ, ฤทธิ์ ลือชา,
อนันต์ สัมมาทรัพย์, วิทยา สุขดำรงค์, ฉัตร มงคลชัย,
พิภพ ภู่ภิญโญ, สุวิน สว่างรัตน์
จรัล พรหมรังสี-สเป๊ก กำกับการแสดง
นิยม ศรีสุวรรณ ถ่ายภาพ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น