Home » » สามเสือสุพรรณ

สามเสือสุพรรณ

สามเสือสุพรรณ (2524)เพชรโปรดักชั่น โดย นัทที เจษฎา
สร้างให้เหนือกว่าความยิ่งใหญ่
สามเสือสุพรรณ


นัทที เจษฎา กำกับการแสดง
สรพงศ์ ชาตรี พิศาล อัครเศรณี ไกรสร แสงอนันต์
ถล่มแหลกครั้งแรกและครั้งเดียว
จากเรื่องจริงของชุมโจรเสือฝ้าย เจ้าพ่อเมืองสุพรรณ เมื่อ 39 ปีก่อน
ร่วมด้วย สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ธิติมา สังขพิทักษ์,
ส.อาสนจินดา, ลักษณ์ อภิชาติ, ไกรลาศ เกรียงไกร, เมือง อพอลโล
และดาราร่วมแสดงอีกคับคั่ง
สายจิตต์ จันทิมา ดำเนินงาน
สุธี มีศีลสัตย์ สร้างบท
พิพัฒน์ พยัคฆะ ถ่ายภาพ
เมือง อพอลโล ประพันธ์เรื่อง
ไฟว์สตาร์ จัดจำหน่ายทั่วประเทศ
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น