Home » » ตะวันรอนที่หนองหาร

ตะวันรอนที่หนองหาร


ตะวันรอนที่หนองหาร (2517)


ศุภชัยภาพยนตร์ เสนอผลงานครั้งที่ 3
แม้ดวงตะวันจะรอนลับจากหนองหาร
แต่ดวงใจพี่มิได้รอนลับไปกับตะวัน
ตะวันรอนที่หนองหาร
ของ พงษ์ศักดิ์
นำโดย สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์
ร่วมด้วย กำธร สุวรรณปิยะศิริ, สุริยา ชินพันธ์,
เมตตา รุ่งรัตน์, บุศรา นฤมิต, ดลนภา โสภี,
คมน์ อรรฆเดช, ทัต เอกทัต, มาลี เวชประเสริฐ
ศุภชัย โตสัมพันธ์ กำกับการแสดง
ส.อาสนจินดา สร้างบทภาพยนตร์
ปรีชา ทรัพย์พะวงศ์ ถ่ายภาพ
สมบูรณ์ โตสัมพันธ์ อำนวยการสร้าง
ศุภชัยภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น