Home » » พญายมพนมรุ้ง

พญายมพนมรุ้งS โปรดั๊กชั่น โดย เสรี วิริยะศิริกุล
พญายมพนมรุ้ง

ของ “อรชร” จากนิตยสาร “บางกอก”
สรพงศ์ ชาตรี ทูน หิรัญทรัพย์ ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง
พิศมัย วิไลศักดิ์ ธิติมา สังขพิทักษ์
ส.อาสนจินดา, ลักษณ์ อภิชาติ, ฤทธิ์ ลือชา,
ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, อดุลย์ ดุลยรัตน์,
กำธร สุวรรณปิยะศิริ, สมชาย สามิภักดิ์, จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ,
จิระศักดิ์ อิศรางกูร, ปทุมวดี โสภาพรรณ และ วรารัตน์ เทพโสธร
ผู้กำกับหนุ่มไฟแรงสูง สายัณห์ จันทรวิบูลย์ กำกับการแสดง
ชาญ นาคเปลี่ยว ถ่ายภาพ
บัณฑิต ฤทธิ์ถกล สร้างบทภาพยนตร์
วริศรา-วาทิต ดำเนินงานสร้าง
เสรี วิริยะศิริกุล อำนวยการสร้าง
ดนัย สังสิทธิ อุปการะ
ปราณี การุณยมงคล ที่ปรึกษา
*ใบปิดวาดโดย ริ้ม

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น