Home » » เกียรติศักดิ์ทหารเสือ

เกียรติศักดิ์ทหารเสือ

เกียรติศักดิ์ทหารเสือ


ภาพยนตร์สหนาวีไทย และ ครีมยูอี เสนอ

ส.อาสนจินกา กำกับการแสดง
ปานศักดิ์ พราหมณ์พันธุ์ ถ่ายภาพ
ภาพยนตร์เกียรติยศจาก สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์
เกียรติศักดิ์ทหารเสือ
ของ อิงอร
เป็นเรื่องราวของชายชาติทหารที่จะเรียกความรันทด ความรัก
ความสุขและน้ำตา จากท่านได้อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง
3 พระเอกดัง
ทูน หิรัญทรัพย์ อนุสรณ์ เดชะปัญญา โกวิท วัฒนกุล
เบ่งบานประชันบทบาทกัน เพื่อฝากรอยจารึกไว้ให้เป็น..ประวัติชีวิต
ขอกราบเสนอนาฏศิลป์สาวนางเอกคนใหม่ สุดารัตน์ เดชากูล
พิศมัย วิไลศักดิ์ นำยอดดารามาคารวะแสดง
สายสมร, ลินดา ค้าธัญเจริญ, ภูมิ พัฒนายุทธ, ไกร ครรชิต,
อนันต์ สัมมาทรัพย์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์,
สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ปรียา รุ่งเรือง, นรา นพนิรันดร์
พร้อมดารามาตรฐานและเหล่าทหารมหาดเล็กอีกมากมาย
ร่วมใจฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

นักแสดง เกียรติศักดิ์ทหารเสือ :
ทูน หิรัญทรัพย์ …. ร.อ.ภูเบศร์
โกวิท วัฒนกุล …. พ.ต.นิเวศน์
อนุสรณ์ เตชะปัญญา …. พ.ท.พิสุทธิ์
สุดารัตน์ เดชากุล …. เจ้าหญิงนภาเขตเสมอแข
พิศมัย วิไลศักดิ์ …. แม่รำเพย
สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ …. จักกฤษณ์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น