Home » » แหกนรกเวียตนาม

แหกนรกเวียตนาม


แหกนรกเวียตนาม (2526)

สหมงคลฟิล์ม

โดย สมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ เสนอ
แหกนรกเวียตนาม
สงครามหฤโหดที่พลิกประวัติศาสตร์โลก
สรพงศ์ ชาตรี ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง ศิริพร เอี่ยมสุนทร
พยัคฆ์ รามวาทิน, โกวิท วัฒนกุล, สมจินต์ ธรรมทัต,
เครา สปาตาคัส, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, มานพ อัศวเทพ,
ลักษณ์ อภิชาติ, ไชยยัณ สรไกร, กิตติ ดัสกร,
ไกรลาศ เกรียงไกร, ต่อลาภ กำพุศิริ, ปิแอร์ เดอลาลอง
และขอแนะนำ ระพีพรรณ กรสกุล, รัตนา มงคลวรรณ
ทรนง ศรีเชื้อ กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น