Home » » กำแพง

กำแพงเกริกพล มัสยวาณิช เก็จมณี พิชัยรณรงค์สงคราม
เมื่อหัวใจคิดจะฝ่า ความรักคือความกล้า
คำสัญญา คือ นิรันดร์
แกรมมี่ภาพยนตร์ ร่วมกับ เอ็กซ์แซ็กท์ เสนอ
ภาพยนตร์ โดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ
กำแพง
พลังแห่งรักเกินอุปสรรคจะขวางกั้น

อรรถพร ธีมากร, พิศมัย วิไลศักดิ์, ไพโรจน์ สังวริบุตร,
ธัญญา โสภณ, ชลิต เฟื่องอารมย์, วันทิพย์ ภวภูตานนท์, จุฑามาศ จันทศร
ดนตรี สราวุธ เลิศปัญญานุช
บันทึกเสียง ชาย คงศีลวัต
กำกับศิลป์ ศศวัต บุษยพันธ์, พีระพันธ์ เหล่ายนตร์
เทคนิคพิเศษ ลำเนาว์ สุดโต
ลำดับภาพ สุนิตย์ อัศวินิกุล
กำกับภาพ สุทัศน์ อินทรานุปกรณ์
บทภาพยนตร์ กษิดินทร์ แสงวงศ์, ศุภชัย สิทธิอำพรพรรณ
อำนวยการสร้าง ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม, ยุทธนา มุกดาสนิท, บุษบาดาวเรือง, ถกลเกียรติ วีรวรรณ
กำกับการแสดง ถกลเกียรติ วีรวรรณอุปสรรค์ที่ยิ่งใหญ่กำลังจะ “ทลาย”

เพราะหัวใจ “เขา” และ “เธอ”

กำแพง

พลังแห่งรักเกินอุปสรรคจะขวางกั้น

นักแสดง กำแพง
เกริกพล มัสยวาณิช
เก็จมณี พิชัยรณรงค์สงคราม
อรรถพร ธีมากร
พิศมัย วิไลศักดิ์
ไพโรจน์ ใจสิงห์
ธัญญา โสภณ

ที่มา: บริษัทผู้สร้าง แกรมมี่ภาพยนตร์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น