Home » » ปอบผีฟ้า

ปอบผีฟ้าปอบผีฟ้า (2534)

นักแสดง:

ธิดา ธีรรัตน์  
ยุรนันท์ ภมรมนตรี  
ระวิน ชุมเกษียร  
กันตา ดานาว  
สุริวิภา กุลตังค์วัฒนา  
ยอด นครนายก  

เขียวสดโปรโมชั่น
จากอดีตอันยิ่งใหญ่ พลิกฟื้นขึ้นมาอย่างเกรียงไกรอีกครั้ง
ด้วยทุนสร้างไม่อั้น เทคนิคล้ำยุค ทั้งสนุกและตื่นเต้น
พยุง พยกุล กำกับการแสดง
ปอบผีฟ้า
ยุรนันท์ ภมรมนตรี ธิดา ธีระรัตน์
รวิน ชุมเกษียร กันตา ดานาว สุริวิภา กุลตังวัฒนา
ยอด นครนายก, นันทิกา นวลระหงษ์, มิสเตอร์แดน โอเซ่น,
ด.ญ.ปัทมาพร ปิ่นทอง, ด.ญ.คัทลียา สุนทรนาค, ประภัสสร รัตนศิลป์,
ธรรมศักดิ์ สุริยน, สมนึก อีแอม, ศุภชัย ไตรลาภ, ทวนทอง, ภคินี
สมหมาย คำสอน ผู้ช่วยผู้กำกับ
นคร ภู่ดี ถ่ายภาพ
ไพบูลย์ วงศ์ศรี สร้างบท
เขียวสด อำนวยการสร้าง

ดูหนังไทย ปอบผีฟ้า เต็มเรื่อง แบบถูกลิขสิทธิ์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น