Home » » ดอกไม้ในทางปืน

ดอกไม้ในทางปืน


พร้อมฆ่าอย่างไร้ปราณี
พร้อมตายเพื่อ…เธอ
ดอกไม้ในทางปืน
BEYOND FORGIVIN
จากผู้กำกับฯ ที่เทศกาลหนังนานาชาติยอมรับ
มานพ อุดมเดช

ลพ ลำนารายณ์, นิด วัดสอง และสวน สรรพยา เป็นมือปืนใกล้ขิดเสี่ยล้อ แต่ละคนต่างมีเอกลักษณ์ความเป็นมือปืน ที่รักษากฎเกณฑ์อันพึงปฏิบัติของนักฆ่ามืออาชีพไว้อย่างเคร่งครัด การที่ลพได้พบรักกับ ดลใจ คุณมาเจอ พนักงานขายประกันชีวิตสาว และความรักที่เริ่มผูกพันอย่างแนบแน่นของคนทั้งสอง ทำให้ลพพร้อมที่จะเลิกอาชีพนักฆ่า เพื่อไปประกอบอาชีพสุจริต คือทำสวนดอกไม้ และปลูกดอกไม้ขาย ตามความปรารถนาของดลใจ ในขณะที่ลพกำลังพยายามล้างมือจากการเป็นนักฆ่าอาชีพ สวน สรรพยา ได้มาเสนองานง่าย แต่เงินดี และไม่ต้องเสี่ยงตาย หรือต้องปลิดชีวิตใครอีกแล้ว และเป็นงานที่สวนรับมาจากเสี่ยเคี้ยง เศรษฐีนักค้ายาเสพติดอีกต่อหนึ่ง ให้ลพ เพื่อทำงานร่วมกับเขา และเมื่อเสร็จงานลพก็จะสามารถเอาเงินมาตั้งเนื้อตั้งตัวทำสวนดอกไม้กับดลใจ สมดังเจตนารมย์ แต่…งานง่ายแต่เงินดีของสวนครั้งนี้กลับพลิกผันโดยสิ้นเชิงอย่างไม่คาดฝัน ทำให้ความหวังของลพ และดลใจ ที่จะเลิกอาชีพนักฆ่า และพนักงานขายประกันชีวิต ต้องพังทลายลงอย่างไม่อาจหวนกลับคืนมาได้อีก และกลายเป็นการทรยศหักหลังซับซ้อนกัน อย่างที่ลพเองก็ไม่คาดคิดว่ามันจะทำให้ชีวิตของเขาและดลใจต้องเปลี่ยนจากหน้ามือไปได้ถึงเพียงนั้นนักแสดง:

ดอม เหมตระกูล  
นุชนาฏ สายชมภู 
 
Share this article :

แสดงความคิดเห็น