Home » » ปอบผีทะเล้น

ปอบผีทะเล้นปอบผีทะเล้น ตอน กลิ้ง..งาบ..งาบ

MP กรุ๊ฟ
งับ..งับ..กลิ้ง..กลิ้ง..วิ่งยาวๆวว..
ปอบผีทะเล้น
ตอน กลิ้ง..งาบ..งาบ
ของ กฤษณ์ เลิศมงคล
พงษ์สวัสดิ์ กำกับการแสดง
สมศักดิ์ มาลัยพงษ์ ดำเนินงานสร้าง
ประเสริฐ ภิรมย์ อำนวยการสร้าง
ชูศักดิ์ มีถาวร, รักษ์สุดา สินวัฒนา, ติ๊ก กลิ่นสี,
ซานโต๊ส กลิ่นสี, กาละแม กลิ่นสี, ชลิต กลิ่นสี,
หม่ำ จ๊กมก, จอห์นนี่ กลิ่นสี, สังวรณ์ กลิ่นสี,
โต ยอดรัก, สุชาดา อีแอม, ช้างปาน บูรพา และวีระ วงศ์สวัสดิ์
บุญยัง ผิวงาม ถ่ายภาพ
เกียรติก้อง อังศุมาลี ที่ปรึกษา
*ใบปิดวาดโดย CHAMNONG

Share this article :

แสดงความคิดเห็น