Home » » โอวตี่ 2

โอวตี่ 2โอวตี่ 2 (2533)


เรื่องย่อ: เมื่อออกจากคุก โอวตี่ (สามารถ พยัคฆ์อรุณ) กลับมาอยู่กับครอบครัวของตน แต่เพื่อความปลอดภัยจากศัตรูเก่าโอวตี่จึงต้องรับงานฆ่าคนอีกครั้ง โดยมีจิ๋น (ตรีรัก รักการดี) คอยช่วยเหลือ แต่ลูกเมียโอวตี่ถูกฆ่าตายอย่างทารุณ ผู้เกี่ยวข้องโอวตี่ถูกยิงบาดเจ็บ โอวตี่กับจิ๋นจึงบุกลุยแหลกอีกครั้ง ที่สุดทั้งสองต้องเข้าไปชดใช้กรรมในคุก

นักแสดง:

สามารถ พยัคฆ์อรุณ โอวตี่
ตรีรัก รักการดี จิ๋น
ธงชัย ประสงค์สันติ  
พิมพ์ใจ พรหมมาลี  
มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา  
ประวิทย์ สุจริตจันทร์  

ชัยอารีย์พิคเจอร์ สร้าง
โอวตี่ 2
สามารถ พยัคฆ์อรุณ ตรีรัก รักการดี
ธงชัย ประสงค์สันติ, พิมพ์ใจ พรหมมาลี, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา,
ประวิทย์ สุจริตจันทร์, บรรพต พลขันธ์, เต้ย ยุพิน, ด.ช.ขวัญ
ก้องเกียรติ อัศวินิกุล-ศราวุฒิ วุฒิชัย ถ่ายภาพ
ณพ ไชยชุมพล สร้างสรรค์
แสนยากร กำกับการแสดง
วีซีโปรโมชั่น แอนด์พิคเจอร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

โอวตี่

Share this article :

แสดงความคิดเห็น