Home » » แพนน้อย

แพนน้อยแพนน้อย

กัญญามาลย์ภาพยนตร์
ดอกดิน ศิลปินของท่าน เสนอ
แพนน้อย
จากบทประพันธ์ของ ป.พิมล
ภาพยนตร์ชีวิตรักที่ยิ่งใหญ่ สำเร็จได้ด้วยการร่วมใจ
ของมวลดารา ภาพยนตร์ ทีวี และดารานักเพลง
มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์
พบกันครั้งแรกในปี 2506
ติดตามด้วยดารายอดนิยม สักรินทร์ ปุญญฤทธิ์, ขวัญใจ สะอาดรักษ์,
สุวิน สว่างรัตน์, ชฎาพร วชิรปราณี, วงทอง ผลานุสนธิ์,
ไฉน, ดาวน้อย ดวงใหญ่ และดอกดิน กัญญามาลย์
ดารารับเชิญ ชรินทร์ นันทนาคร
สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพ
ดอกดิน-บรรจง กัญญามาลย์ อำนวยการสร้าง
ศิริ ศิริจินดา กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น