Home » » เปิดบัญชีฆ่า

เปิดบัญชีฆ่า


เปิดบัญชีฆ่า (2529)

รุ่งวัฒนาโปรโมชั่น เสนอ

บัญชีหนี้ชำระด้วยเงิน
บัญชีแค้นชำระด้วยความตาย
เปิดบัญชีฆ่า
ศิษย์วิษณุ บทประพันธ์
สรพงศ์ ชาตรี ไชยา สุริยัน โกวิท วัฒนกุล
ลักษณ์ อภิชาติ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, วิทยา สุขดำรงค์,
ต่อลาภ กำพุศิริ, แดง ซ่าส์, สินาภรณ์ พิไลลักษณ์
ขอแนะนำนางเอกใหม่ ปาริชาติ วิริยานุภาพ
มานพ ไชยชุมพล ดำเนินงาน
บุญยงค์ มงคลเมือง ถ่ายภาพ
สุริยะ กำกับการแสดง
ร.อ.วรายุท วัฒนศิริ ร.น., พงษ์ธร พลางกูร,
ศิริชัย หล่อกุลแสง, มานะ อ่องแสงคุณอุปการะ

 

 

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น