Home » » ผู้ยิ่งใหญ่ชายแดน

ผู้ยิ่งใหญ่ชายแดน


ผู้ยิ่งใหญ่ชายแดน (2520)


ชุติมา สุวรรณรัต-เจริญ พูลวรลักษณ์ เสนอ
ภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปี
ใช้ทุนสร้างกว่า 5 ล้านบาท ใช้ผู้แสดงนับพัน…
ผู้ยิ่งใหญ่ชายแดน
นำโดย กรุง ศรีวิไล สรพงศ์ ชาตรี ยอดชาย เมฆสุวรรณ
ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ นัยนา ชีวานันท์
ดวงใจ ทหัยกาญจน์ มานพ อัศวเทพ อัศวิน รัตนประชา
เมตตา รุ่งรัตน์, วิทยา สุขดำรงค์, สุวิน สว่างรัตน์,
สมชาย สามิภักดิ์, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, ด.ช.เอ๋ สมชาติ
ชุติมา สุวรรณรัต กำกับ
เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ
*ใบปิดวาดโดย อดิเรก

Share this article :

แสดงความคิดเห็น