ค้นหาบล็อกนี้

Home » » ประสาท

ประสาทประสาท

เริงศิริ ลิมอักษร สร้าง

เปี๊ยกโปสเตอร์ กำกับการแสดง
ประสาท
กรุง ศรีวิไล สรพงศ์ ชาตรี ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์
มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ชูศรี มีสมมนต์,
ทาริกา ธิดาทิตย์, น.ส.มะลิวัลย์
และ ภิญโญ ทองเจือ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น

เลือดไทย

  Release Date: 15 พฤษภาคม 2484 Producer: ราชบุรีภาพยนตร์ Screenwriter: ป. ศรีสมวงศ์ Starring: ประคอง เกตุรายนาค, ภักดิ์ มหาสารินนท์ ...