Home » » สิงห์เหนือเสือใต้

สิงห์เหนือเสือใต้

สิงห์เหนือเสือใต้ (2511)


ส.อาสนจินดาภาพยนตร์

เสนอ ผลงานยอดเยี่ยมแห่งยุค
สิงห์เหนือเสือใต้
ไชยา สุริยัน พบ เกชา เปลี่ยนวิถี
โสภา สถาพร พบ ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
รุจน์ รณภพ, ฑัต เอกฑัต, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์,
สถาพร มุกดาประกร, ชุมพร เทพพิทักษ์, ชฎาพร วชิรปราณี,
สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ทองฮะ, ชาณีย์ ยอดชัย,
ชนินทร์ นฤปกรณ์, ปฐมชัย, โขน, ชื้นแฉะ, ทองถม,
เสริมพันธ์ สุทธิเนตร, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, สมชาย, เมฆ
และดาวยั่วดวงใหม่ จันทิรา สุภาษิต
เอวันฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น