Home » » พี่สาว

พี่สาว

พี่สาว

เมืองแมนภาพยนตร์ เสนอ

หัวอกฟ้า น้ำตาดาว
คือ พี่สาวของ…ชาวประชา
ภาพยนตร์ชีวิตรัก เสียสละ สะเทือนอารมณ์
พี่สาว
ของ ภราดร ศักดา
ครรชิต ขวัญประชา สุทิศา พัฒนุช
พบ เนาวรัตน์ วัชรา
แมน ธีระพล, น้ำเงิน บุญหนัก, ประเสริฐ,
ปฐมชัย ชมศรีเมฆ, อินทิรา, ก. เก่งทุกทาง
ขอแนะนำดาวร้ายจิตรกร ชิต ทรายทอง
วิสันต์ สันติสุชา สร้าง
สมาน คัมภีร์ กำกับ
พยุง จอมพิทักษ์ ถ่ายภาพ
4 เพลงเอก ระบบ 35 ม.ม.
บริการพณสันต์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ชิต

Share this article :

แสดงความคิดเห็น