Home » » เพชรผ่าปืน

เพชรผ่าปืนเพชรผ่าปืน (2533)

สันติสุชาภาพยนตร์ เสนอ

วิสันต์ สันติสุชา กำกับการแสดง
เพชรผ่าปืน
สรพงศ์ ชาตรี ไชยัณห์ สรไกร
เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล, ภูมิ พัฒนายุทธ, สินาภรณ์ พิไลลักษณ์,
เหม เวชยันต์, แขก เคราแดง

Share this article :

แสดงความคิดเห็น