Home » » สาวบ้านแต้

สาวบ้านแต้

สาวบ้านแต้ (2511)


ศศิธรภาพยนตร์ เสนอ
สาวบ้านแต้
บทประพันธ์ของ รุ่ง รัชนี
สมบัติ เมทะนี สุทิศา พัฒนุช
พร้อมด้วย ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์,
เยาวเรศ นิศากร, ปรียา รุ่งเรือง, มนัส บุณยเกียรติ,
ทานทัต วิภาตะโยธิน, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, หม่อมชั้น พวงวัน,
ดาวน้อย ดวงใหญ่ และด.ญ.ตุ๊กตา จินดานุช
ดารารับเชิญ ชนะ บุนนาค
หวน รัตนงาม กำกับการแสดง
สุภาพ ประจวบเหมาะ อำนวยการสร้าง
เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น