Home » » แม่นาคบุกโตเกียว

แม่นาคบุกโตเกียวแม่นาคบุกโตเกียว (2519)

เมืองทองภาพยนตร์
เสนอพฤติการณ์ตอนใหม่ ยิ่งใหญ่…ฮาเด็ดขาด
ประกาศสัญชาติแม่นาคไทย
ถ่ายทำและเทคนิคในมหานครโตเกียว
แม่นาคบุกโตเกียว
มาตรฐานชั้นดี ผียุคใหม่
สะเทือนขวัญสั่นเส้นท้อง
นำแสดงโดย อุเทน บุญยงค์ ภาวนา ชนะจิต
อรสา พรหมประทาน กุลฑลี ฐานิรันดร์ (นางเอกมนต์รักนางเงือก)
ร่วมด้วย สังข์ทอง สีใส, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, บู๊ วิบูลย์นันท์,
ชุมพร เทพพิทักษ์, อนุชา รัตนมาลย์, ตลกสี่โพธิ์
ขอแนะนำดาราใหม่ เยาวมาลย์ ประทานพร
วีระ ดวงพัตรา ถ่ายภาพ
ธนาชัย ชิโนทัย สร้างบท-กำกับ
ธินวิชช์ ดำเนินงาน
สามารถ ชิโนทัย อำนวยดารสร้าง
มงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น