Home » » 12 สิงห์สยาม

12 สิงห์สยาม

12 สิงห์สยาม (2520)ชุมทองภาพยนตร์ เสนอ
ไม่ต้องลุ้นให้เมื่อย แต่มันส์จริง จริง…!
12 สิงห์สยาม
กรุง ศรีวิไล สรพงศ์ ชาตรี
ภาวนา ชนะจิต ไพโรจน์ ใจสิงห์
เกชา เปลี่ยนวิถี, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, อัศวิน รัตนประชา,
ลักษณ์ อภิชาติ, เสกสิทธิ์ สวัสดิรักษ์, ฉัตร มงคลชัย,
ชุมพร เทพพิทักษ์, กฤษณะ อำนวยพร, ไกร ครรชิต,
อมร, โดม สิงห์โมฬี, สมุย, เมือง อพอลโล่,
พิภพ ภู่ภิญโญ, เกศรา, มารศรี ณ บางช้าง
วงศ์ระวี มานีมาน อำนวยการสร้าง
สาธิต กำกับการแสดง
นิวัติ ศิลปสมศักดิ์ ถ่ายภาพ
สมศักดิ์ฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ
 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น