Home » » บ้านสวนดาล

บ้านสวนดาลบ้านสวนดาล

ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์

14 พฤศจิกายน 2494
ฉายที่ ศรีบางลําภู

เค้าเรื่อง “ภาพยนตร์ไทยนิยายชีวิตระคนคิด เศร้า ดุเดือด”

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494

 

 

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น