Home » » เปนชายต้องสู้

เปนชายต้องสู้

เปนชายต้องสู้

ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์

13 กุมภาพันธ์ 2495
ฉายที่พัฒนากร

เค้าเรื่อง
“ภาพยนตร์ไทย ตื่นเต้น ดุเดือด ที่ท่านอยากทราบว่าต้องสู้กับอะไร?
ข้าพเจ้าขอเผยว่า ต้องสู้กับ “คนตัวผู้” “คนตัวผู้” เป็นอย่างไรท่านจะทราบต่อไป”

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น