Home » » เกาะภูเก็ต

เกาะภูเก็ต

เกาะภูเก็ต
16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์
25 กันยายน 2492
ฉายที่เท็กซัส
บริษัทสร้าง ภาพยนตร์พาณิชย์
ผู้อํานวยการสร้าง สวาท เสถียร
ผู้กํากับ “พงษ์จันทร์”
ผู้เขียนบท “พงษ์จันทร์”
ผู้ถ่ายภาพ เปี่ยม ทองปรีชา

เค้าเรื่อง

“นายพระเอก หนวดจิ๋ม อกหัก เพราะแม่แพรวสาวรักเอาใจออกห่างไปชอบหนุ่มอื่น พระเอกเลยเปิดไปทํางานเหมืองแร่เกาะภูเก็ต โดยนาย เลิศ สหายของเขาเป็นคนชักนําไป บังเอิญเจ้าของเหมือง แร่มีลูกสาวงามทรามสวาทอยู่คนหนึ่งชื่อ นางสาวกอบกุล กอบกุลเกิดชอบใจพระเอก ซึ่งบิดาของนางก็เห็นชอบ ด้วย แต่นายเลิศซึ่งทํางานในเหมืองนี้มาก่อนได้แอบรัก กอบกุลเงียบ ๆ มานานแล้ว ครั้นเห็นสหายจะมีหวังใน ตัวกอบกุล เลยคบคิดกับคนงานเหมืองแร่ที่กําลังก่อ การสไตรควางแผนการที่จะพรากกอบกุลไป พร้อมกับ การปล้นแร่ พระเอกรู้แผนการ โดยความช่วยเหลือของ แพรว ซึ่งกลายเป็นหญิงรับใช้ในบาร์ใกล้ ๆ เหมือง ดังนั้น การชกครั้งใหญ่ และครั้งสุดท้ายจึงเกิดขึ้น ฝ่ายผู้ร้ายแพ้ พระเอกเลยได้หอมนางเอก”

นักแสดง
สมชาย ตัณฑ์กําเนิด, ลําเนา เดชณรงค์, วิชิต ไวงาน, อุสมาน ศรแดง, เผอิญ ผดุงผล, ทองหล่อ ตันชูเกียรติ, บุญส่ง เคหะทัต

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย กันยายน พ.ศ. 2492

 

 

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น