Home » » เพลิงอาฆาต

เพลิงอาฆาตเพลิงอาฆาต

ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์
6 ธันวาคม 2493
ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง กรุงธนภาพยนตร์
ผู้อํานวยการสร้าง ถนอม ธรรมเที่ยง
ผู้กํากับ คุณพรรณ
ผู้พากย์ เสน่ห์ โกมารชุน

เค้าเรื่อง
“ชาญและสมัครเป็นเพื่อนรักกันมา ตั้งแต่เด็ก ๆ ตราบจนกระทั่งโต เขาทั้งสองก็ยังคบหากัน เป็นที่สนิทสนม ศึกษาวิชามาในแขนงเดียวกันและในที่สุด ก็มีความเห็นตรงกันในเรื่องของการปลุกเสกชีวิตมนุษย์ที่ สิ้นแล้วดังกล่าวเบื้องต้น ซ้ําร้ายกว่านั้น ทั้งชาญและสมัคร ต่างรักในหญิงคนเดียวกัน เธอคือวัลลภา ธิดาสาวของ พระสมบูรณ์ธนทรัพย์ คหบดีผู้มั่งคั่ง
วันหนึ่ง สรศักดิ์ได้รับจดหมายประหลาดขอ เชิญให้ไปพบที่ ก.ม. ที่ 1 ทางสายกรุงเทพนครปฐม เพื่อ จะคลี่คลายปัญหาที่น่าหนักใจให้แก่นายแพทย์สุรศักดิ์ กําหนดเวลา 24 น. และขอร้องให้ไปแต่ผู้เดียว ในคืนนั้น นายแพทย์สรศักดิ์ไปตามนัด เมื่อถึงสถานที่นัดหมายก็ รู้สึกว่าถูกบังคับให้ไป ณ สถานที่แห่งหนึ่งโดยไม่รู้สึกตัว พบตัวเองภายในห้องหนึ่งซึ่งไม่มีผู้คนเลย แต่ได้ยินเสียง พูดแต่ไม่เห็นตัวผู้พูด และในที่สุด นายแพทย์สรศักดิ์ก็ได้ ทราบว่าพระสมบูรณ์ที่ได้ฟื้นขึ้นมาใหม่นั้นมิใช่พระสมบูรณ์ที่แท้จริง เป็นอาชญากรตัวฉกาจที่สร้างความ อลเวงให้เกิดด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทันสมัย ต่อจาก นั้น สงครามวิทยาศาสตร์ระหว่างสองพรรคก็ได้บังเกิด ขึ้น”

นักแสดง
เชาว์ แคล่วคล่อง, เพ็ญสุข โทณะวณิก, มงคล อมาตยกุล, เสมอ ชาญพิทยกิจ, สัมพันธ์ อุมากูล, สมศักดิ์ เทพานนท์

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. 2493

 

 

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น