Home » » พรานสังคม

พรานสังคม


พรานสังคม

ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ / ความยาว …. นาที
11 พฤษภาคม 2499
ฉายที่่ เอ็มไพร์
ผู้กํากับ ปริญญา ลีละศร
ผู้เขียนบท เบญจมินทร์
ผู้ถ่ายภาพ สมชาย ตัณฑ์กําเนิด
ผู้พากย์ พันคํา

เรื่องย่อ

เพราะไม่เคยมีความรัก เมื่อถูก ชัช หนุ่มนักศึกษาป้อนคําหวาน นงนุช จึงตกหลุมพรางอย่าง ง่ายดาย แม้นงนุชจะอายุมากกว่าชัชกว่าสิบปีก็ตาม นงนุชเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง แต่งตัวทันสมัยขึ้น จนใน ที่สุด ก็ตกเป็นของชัชด้วยความยินยอม แม้ชัชจะกลับไป เรียนต่อที่กรุงเทพ นงนุชก็ยังคงปรนเปรอชัชทั้งร่างกาย และเงินทอง

แต่เมื่อชัชกลับมาที่กรุงเทพกลับแอบไปมีความ สัมพันธ์กับ รจนา นักศึกษาสาวจนเธอตั้งครรภ์ ชัชปฏิเสธ ความเป็นพ่อและไล่ให้รจนาไปทําแท้งโดยอ้างว่าไม่มีเงิน เลี้ยงดู แต่รจนายืนยันว่านั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะพี่สาวที่ คอยส่งเสียเธอมีฐานะดี ชัชจึงยอมตกลงแต่งงาน รจนากลับไปบอกเรื่องราวที่บ้านเกิดและโทรเลขตามชัชเพื่อเข้าพิธีแต่งงาน

ชัชตามมาที่บ้านของรจนาแล้วก็ต้องตกใจเป็น อันมาก เพราะที่นั่นคือบ้านของนงนุช นงนุชพยายามขัด ขวางการแต่งงานทําให้ชัชไม่พอใจถึงกับจ้างคนมาฆ่า นงนุชแต่ไม่สําเร็จ ส่วนรจนาไม่เข้าใจว่าทําไมพี่สาวถึง คัดค้านการแต่งงานทั้งที่ตอนแรกอนุญาต นงนุชจึงเล่า เรื่องราวทั้งหมดให้รจนาฟัง รจนาผิดหวังเสียใจมากจึงยิง ชัชเพราะความเคียดแค้น

นักแสดง
ม.ร.ว. หญิงฤดีมน ชมภูนุช เป็น นงนุช
เพลินตา อุมาแมน เป็น รจนา
เชาว์ แคล่วคล่อง เป็น ชัช
วิชิต ไวงาน, จันตรี สาริกบุตร, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, จรูญ สินธุเศรฐ, สมพล กงสุวรรณ, มงคล จันทบุบผา, รําเพย ณ นคร

ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ พฤษภาคม พ.ศ. 2499

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น