Home » » คุกมหาสนุก

คุกมหาสนุก

ผู้กำกับ : ชาย มีคุณสุต

เนื้อเรื่องย่อ: ภาพยนตร์ที่นำเอาชีวิตจริงของผู้ที่ถูกขังในคุกมานำเสนอในรูปแบบที่สนุกสนาน ซึ่งเรื่องราวบางเรื่องแตกต่างไปจากที่หลายคนคิดไว้

นักแสดง:

พินิจ สุวรรณมาลา  
อรุณ ภาวิไล  
ธีรวัฒน์ ทองจิตติ  
ธงชัย ประสงค์สันติ  
สภา ศรีสวัสดิ์  

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น