Home » » ยุงร้ายกว่าเสือ

ยุงร้ายกว่าเสือ

 

ยุงร้ายกว่าเสือฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เงียบ
จํานวน 5 ม้วน
บ้านหม้อ
บริษัทสร้าง กรมสาธารณสุข โดย กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง
ผู้กํากับ ขุนสอนสุขกิจ
ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต กรมรถไฟหลวง

นักแสดง
เจือ จักษุรักษ์
คมขํา โกมลวาทิน

ยุงร้ายกว่าเสือ เป็นการพูดถึงยุคสมัยที่ โรคมาเลเรียคร่าชีวิตคนไปมากกว่าการถูกทำร้ายด้วยเสือ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น