Home » » เมืองแม่หม้าย 2478

เมืองแม่หม้าย 2478

 

 
 ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
ผู้ประพันธ์ หลวงอนุรักษ์รัถการ
ผู้กํากับ หลวงอนุรักษ์รัถการ
ผู้ถ่ายภาพ ศรีสุข วสุวัต
ผู้กํากับศิลป์ แนม สุวรรณแพทย์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ชะลอ – จิตต์
ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต
ผู้ทําดนตรีประกอบ ร.ท. มานิต เสนะวีณิน ร.น.

เรื่องย่อ

เกสร กับ กําจร สองเพื่อนรักนักเสียง โชคกําลังตกอับถึงขีดสุด แม้แต่ค่าเช่าบ้านก็ยังค้าง นาย สุดใจ ถึงสามเดือน ทั้งสองจึงปลอมตัวเป็นหญิงเพื่อ เดินทางไปแสวงโชคยังเมืองแม่หม้ายดินแดนลึกลับที่มี แต่ผู้หญิง ระหว่างทางต้องผจญอุปสรรคมากมายแต่ก็ รอดพ้นได้จนสามารถมาถึงเมืองแม่หม้าย ทหารเมือง ค้นตัวเกสรกับกําจรและอธิบายว่า ก่อนจะเข้ามาอยู่ใน เมืองนี้ ทุกคนต้องเข้าพิธีเสี่ยงน้ําสาบานว่าจะซื่อตรงต่อ
พระจันทร์ ผู้เป็นพระสามีของชาวเมือง หากพระจันทร์ โปรดผู้ใดก็จะตั้งครรภ์ ทั้งสองกลัวความแตก จึงโกหก นางพญาว่าเป็นหมอดูและดูดวงชะตาให้นางพญา เมื่อหลอกล่อถามนางพญาจนรู้ว่านางเองก็ต้องการให้มีผู้ชาย เข้ามาอยู่ในเมืองจึงเปิดเผยตน นางพญาซึ่งต้องการผู้ชายให้มาอยู่ในเมืองอยู่แล้ว จึงออกคําสั่งห้ามประหารชีวิตสองหนุ่ม แต่มีข้อแม้ว่าเกสรกับกําจรต้องอยู่ที่เมือง แม่หม้ายตลอดไป

 


 

นักแสดง
เกษม มิลินทจินดา, มานี สุมนนัฏ, ชลัช อัลบูรณ์, หลวงภรตกรรมโกศล, หลวงวิลาศปริวัตร, ฟองสวาทวิลัยวรรณ, ผันนากสุวรรณ, ประจวบ อมาตยกุล, พะเยาว์ พันธจิตต์, เฉลาศรี มณีโชติ, ฉวี จุลรัตน์, สมาน กฤษดี, ศรีสําอางค์ ชูคง, รําพึง เจตนเสน, จรี รัชนีกร, สมสอาด ชูคง
 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น