Home » » เพลิงพิศวาส 2481

เพลิงพิศวาส 2481

 

  • Director: เฉลิม บุณยเกียรติ
  • Studio: แสงเทียน
  • Starring: ขจิต ไชยาคํา, เฉลียว เรืองสําราญ 


 

  • ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / พากย์ /
  • ผู้อํานวยการสร้าง คณะรวมมิตร ในความอํานวยการของ “ฝั่งธน
  • ผู้กํากับ เฉลิม บุณยเกียรติ
  • ผู้เขียนบท แสงเทียน
  • ผู้ถ่ายภาพ ฟ. บางบําหรุ
  • ผู้พากย์ พุฒ นันทพล, เสนาะ ศรีพยัคฆ์

เรื่องย่อ
สุวรรณเกสร บุตรี ท้าวพรหมทัตแห่งเมืองพาราณสีผู้มีพระสิริโฉมงดงามยิ่งนัก แต่นางมีลักษณะประหลาดอย่างหนึ่ง คือตั้งแต่เกิดจนอายุได้สิบห้าไม่พูดกับชายใดเลย แม้พระบิดานางก็ไม่พูดด้วย จนสร้างความแปลกพระทัยต่อท้าวพรหมทัตยิ่งนัก ท้าวพรหมทัตจึงสั่งแต่งสารไปถึงเจ้านครต่าง ๆ ว่าพระองค์จะยกพระธิดาให้ หากมีใครสามารถชวนพระธิดาเจรจาด้วยได้พระองค์ก็จะจัดงานอภิเษกสมรสและยกพระนคร
ให้ครอบครอง แต่ก็ไม่มีใครทําได้สําเร็จ กระทั่ง สรรพสิทธิ์ บุตรเศรษฐีผู้มีสติปัญญาและเวทมนต์ ทราบเรื่องจาก อํามาตย์ท่านหนึ่ง สรรพสิทธิ์จึงได้เข้าเฝ้าพระธิดา พร้อมทั้งหว่านล้อมพระธิดาด้วยนิทานเวทย์มนต์ปริศนา พาให้พระธิดาเกิดความข้องใจจนตรัสถามและเกิดชอบพอในการสนทนา สรรพสิทธิ์จึงได้อภิเษกสมรสกับนางสุวรรณเกสรทั้งได้ครองรักและดูแลพาราณสีร่วมกัน

ทว่านานวันเข้า สรรพสิทธิ์เสวยสุขารมณ์กับนางสุวรรณเกสรจนชักเบื่อหน่ายกับความมั่งมีในวัง จึงขอลาพระชายาออกประพาสไพรกับพี่เลี้ยงคู่ชีวิตที่ไว้วางพระทัย แต่ระหว่างประพาส สรรพสิทธิ์บังเอิญเห็นร่างของกวางตัวหนึ่งนอนตาย ก็นึกสนุกจึงถอดดวงวิญญาณเข้าสิงร่างกวางเพื่อเชยชมธรรมชาติในป่า ฝ่ายพี่เลี้ยงเห็นทีว่าร่างอันไร้วิญญาณของสรรพสิทธิ์จะเป็นประโยชน์แก่ตน จึงเข้าสิงร่างสรรพสิทธิ์หมายแอบอ้าง ครองบัลลังก์และตัวเจ้าหญิง แต่เพราะเจ้าหญิงและสรรพสิทธิ์นั้นรู้ทัน จึงหาทางวางแผนด้วยเล่ห์กลและเวทย์มนต์ จนสามารถกําจัดพี่เลี้ยงทรยศและกลับคืนสู่พาราณสีตามเดิม


 นักแสดง
เฉลียว เรืองสําราญ เป็น พระราชธิดา
ขจิต ไชยาคํา เป็น สรรพสิทธิ์
เฉลิม บุณยเกียรติ เป็น ท้าวพรหมทัต
จิตตะเสน ไชยาคํา เป็น พระพี่เลี้ยง

Share this article :

แสดงความคิดเห็น