Home » » โอ้ลูกรัก

โอ้ลูกรัก

 โอ้...ลูกรัก (2519)

  • Director: พันคำ
  • Producer: สีบุญเรืองฟิล์ม
  • Screen Writer: โศจิรัตน์ บุญเรือง
  • Starring: พิศมัย วิไลศักดิ์, สมบัติ เมทะนี

 


สีบุญเรืองฟิล์ม
โดย พันคำ ประกันคุณภาพ
ผู้สร้าง “พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ” “แรงรัก”
“ทิวาหวาม” “คุณครูคนใหม่”
โอ้...ลูกรัก
ของ พร น้ำเพชร
4 ดาราเอกพบกันครั้งแรก
สมบัติ เมทะนี พิศมัย วิไลศักดิ์
ยอดชาย เมฆสุวรรณ นัยนา ชีวานันท์
ร่วมด้วย ชูศรี มีสมมนต์, สมพงษ์ ตรีบุปผา
แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ
โศจิรัตน์ บุญเรือง สร้างบท
ธวินธร สีบุญเรือง อำนวยการสร้าง
“พันคำ” กำกับการแสดง
สีบุญเรืองฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ริ้ม

Share this article :

แสดงความคิดเห็น