Home » » เสือกเกิดมาจน

 เสือกเกิดมาจน (2519)

  • Director: ปริญญา ลีละศร
  • Producer: ช.พจน์ฟิล์ม
  • Screenwriter: เอก อนันตวงศ์
  • Starring: กรุง ศรีวิไล, นัยนา ชีวานันท์

ช.พจน์ฟิล์ม
โดย เนียนนิภา จงโยธา เสนอ
เข้มข้นจนเลือดพล่าน ถึงจนก็มีหัวใจ
เลือดคนจนมันใสหรือข้น อยากรู้ต้องดู…!
ฟ้าให้ข้ามาเกิด แต่ทำไม
เสือกเกิดมาจน
ของ เอก อนันตวงศ์
กรุง ศรีวิไล นัยนา ชีวานันท์
ศิริขวัญ นันทศิริ นิรุตติ์ ศิริจรรยา
สอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, นฤมล นิลวรรณ,
รอง เค้ามูลคดี, บู๊ วิบูลย์นันท์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง,
สมชาย สามิภักดิ์, เชาว์ แคล่วคล่อง
และ เทวฤทธิ์ ลอยชาย, วิชา วัชระ
พิสัณห์ ปลัดสิงห์ ถ่ายภาพ
ปริญญา ลีละศร กำกับการแสดง
ปรีดา เดียวศิริ, วันชัย น้อมจิตรอารีย์ อำนวยการสร้าง
ช.พจน์ฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้

ด้วยรักคือรัก

ด้วยรักคือรัก (2528) เสนอโดย OA โอเรียนเต็ลอาร์ติสท์ ขุมคลังแห่งความบันเทิง “ความรัก”...หากจะวัดกันแล้ว ถือได้ว่าเป็นศิลปขั้นคลาสสิคทีเดียว ...

Post of the week

ขับเคลื่อนโดย Blogger.
 
Created By SoraTemplates | Distributed By Blogger Templates