Home » » ค่ายบางระจัน

ค่ายบางระจัน

 

 • Release Date: 1 กรกฎาคม 2482
 • Director: จวงจันทน์ จันทร์คณา
 • Producer: ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
 • Screenwriter: พรานบูรพ์

ค่ายบางระจัน
Bang Ra Chan


 

 • ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง
 • ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง
 • บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
 • ผู้อํานวยการสร้าง มานิต วสุวัต
 • ผู้ประพันธ์ “พรานบูรพ์”
 • ผู้กํากับ จวงจันทน์ จันทร์คณา
 • ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต
 • ผู้ลําดับภาพ “น้อย”
 • ผู้ออกแบบฉาก แนม สุวรรณแพทย์, ผัน นากสุวรรณ
 • ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ชะลอ – จิตต์
 • ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต
 • ผู้ทําดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร

เรื่องย่อ
พ.ศ. 2308 พม่ายกทัพเข้ามารุกรานไทยหลายหมู่บ้าน พล และ แสน สองหนุ่มบ้านวิเศษไชยชาญ จึงขี่ม้ามาส่งข่าวกํานันบ้านศรีบัวทอง ถึงแผนการ ของ ทิดดอก บ้านกลับ และ ทองแก้ว บ้านโพธิ์ทะเล ซึ่งเข้าไปคลุกคลีกับพวกพม่าเพื่อจะปล้นทรัพย์ แผนการสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากแต่กํานันบ้านศรีบัวทอง เสียชีวิตในเหตุการณ์ สร้างความเศร้าสลดต่อชาวบ้านยิ่งนัก เมื่อขาดผู้นํา แท่น ซึ่งมีฝีมือในการรบดี จึงเสนอให้เดินทางไปสมทบที่ค่ายบางระจัน ชาวบ้านศรีบัวทอง จึงแต่งตั้งแท่นเป็นแม่ทัพ
ขณะนั้น เนเมียวสีหบดี แม่ทัพฝีมือเก่งกล้าฝ่ายพม่า มาตีค่ายบางระจันหลายต่อหลายครั้งก็ไม่สามารถเอาชนะได้ จึงเริ่มร้อนใจกลัวชาวบ้านค่ายบางระจันจะ รวมกําลังคนได้มากขึ้น สุกี้ นายกองของพม่า ซึ่งเคยอาศัยอยู่เมืองไทยมานานอาสาเป็นผู้คุมทัพมาตีค่ายบางระจัน
แท่นยังบาดเจ็บสาหัสจากการรบครั้งก่อน นาย จัน หนวดเขี้ยว ขุนสรรค์ พันเรือง และคนอื่น ๆ หารือ ตกลงกันว่าจะให้พลขี่ม้าไปขอปืนใหญ่จากกรุงศรีอยุธยา แต่ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วย มีเพียงพระยารัตนาฯ ที่ เห็นใจชาวบ้านบางระจัน จึงตามพลมาช่วยสอนวิธีการหล่อปืนใหญ่แต่ไม่สําเร็จ สุกี้ยกทัพโจมตีค่ายบางระจัน และสามารถทําลายประตูค่ายได้ ชาวบ้านทั้งชายและ หญิงพร้อมใจกันเข้าต่อสู้ แต่หมดกําลังจะต้านทานจึงพ่ายแพ้พม่าไปในที่สุด

นักแสดง
สมพงษ์ จันทรประภา เป็น พล
ไพพรรณ บูรณะพิมพ์ เป็น ปล้อง
ทองหยิบ ดีอัตรา เป็น กลอย
ทองแถม ดีอัตรา เป็น กลิ่น
เผื่อน ศรีแก้ว เป็น แม่พิม
สุคนธ์ ณรงคกุล เป็น ยอด
ภักดิ์ มหาสารินันท์ เป็น แสน
พระกรุณรักษา เป็น แท่น ชาวบ้านศรีบัวทอง
คล้อง วัชโรบล เป็น โชติ
สง่า ศรีทองสุก เป็น อิน
ยี่สุ่น พูลทรัพย์ เป็น เมือง
สถิต กาญจนประดิษฐ์ เป็น ดอก บ้านกลับ
ทองถม ใจบุศย์ เป็น ทองแก้ว บ้านโพธิ์ทะเล
ขุนวิเศษอัศดร เป็น ขุนสรรค์
ชื้น กลีบบัว เป็น พันเรื่อง
ฮะ มิ่งขวัญตา เป็น ทองเหม็น
เปลี่ยน สุวรรณแพทย์ เป็น ทองแสงใหญ่
หมื่นนาวาปราบศึก เป็น จันหนวดเขี้ยว
วาศ ดรุณเพศ เป็น พระครูธรรมโชติ
ใหม่ สุวรรณมะลิ เป็น พระยารัตนา
นายเลื่อน วิชัยวัฒนะ

ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง ค่ายบางระจัน พ.ศ. 2482

 
28 กรกฎาคม 2493 ที่ศาลาเฉลิมบุรี

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น