Home » » พญาน้อยชมตลาด

พญาน้อยชมตลาด

 

 • Release Date: 5 ตุลาคม 2478
 • Director: หลวงอนุรักษ์รัถการ
 • Producer: ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
 • Starring: หลวงภรตกรรมโกศล

พญาน้อยชมตลาด • ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง
 • ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง, ศาลาเฉลิมบุรี
 • บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
 • ผู้อํานวยการสร้าง มานิต วสุวัต
 • ผู้กํากับ หลวงอนุรักษ์รัถการ
 • ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต
 • ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต
 • ผู้กํากับดนตรี หลวงประดิษฐ์ไพเราะ
 • ผู้แต่งบทร้อง ขุนวิจิตรมาตรา

เรื่องย่อ
พญาน้อย ราชบุตรของพระเจ้าช้างเผือกมีอุปนิสัยชอบเอาแต่ใจตนเอง เป็นที่กลุ้มใจของพระราชบิดา จึงจัดการอุปภิเษกแต่พญาน้อยก็ยังไม่เลิกนิสัย วันหนึ่ง มะโดด กับ มะดวด มหาดเล็กคู่ใจของพญาน้อยมาถวายรายงานว่าพบสาวงาม และเชิญพญาน้อยไปทอดพระเนตร พญาน้อยจึงทําทีเป็นเสด็จเยี่ยมทุกข์สุขของราษฎร เมื่อไปถึงตลาดท้ายเมืองตะเกิง พญาน้อยตรง ดิ่งไปยังร้านแป้งน้ำมัน ซึ่งเม้ยเจิง เป็นเจ้าของและพยายามเกี้ยวพาราสี แต่เม้ยเจิงมีสามีแล้วชื่อ มะเทิ่ง เมื่อเม้ยเจิงปฏิเสธหนักเข้า พญาน้อยผู้เอาแต่ใจจึงข่มขู่ว่าจะทําร้ายมะเทิ่งหากเม้ยเจิงไม่ยอมเป็นสนมเอก เม้ยเจิงจึงต้องตามพญาน้อยเข้าวัง
พญาน้อยนําเม้ยเจิงแอบไว้ในห้องหนึ่งและให้คนหว่านล้อมเม้ยเจิง แต่นางก็เอาแต่ร้องไห้รําพันถึงสามี มะดวด กับ มะโดด แนะนําให้พญาน้อยจูบเม้ยเจิง ปรากฏว่าได้ผลดีเกินคาด เม้ยเจิงลืมมะเทิ่งเสียสิ้น ขนาดมะเทิ่งถวายฎีกาต่อพระเจ้าช้างเผือก เม้ยเจิงก็กลับให้การว่า ตามพญาน้อยมาโดยสมัครใจ มะเทิ่งจึงต้องกลับบ้านทั้งน้ำตาพร้อมเงินค่าทําขวัญ 50ชั่ง ปล่อยให้เม้ยเจิงมีความสุขกับพญาน้อย


 

นักแสดง
หลวงภรตกรรมโกศล เป็น พญาน้อย
มานี สุมนนัฏ เป็น เม้ยเจิง
แฉล้ม บัวเปลี่ยนสี เป็น มะเทิ่ง
ทิ้ง มาชมงคล
อบ บุญติด

ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง พญาน้อยชมตลาด พ.ศ. 2478

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น