Home » » หนุ่มหัวนอก

หนุ่มหัวนอก

 หนุ่มหัวนอก

  • Release Date: 30 สิงหาคม 2472
  • Starring: นายเมอนาด

หนุ่มหัวนอก


  • ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เงียบ
  • ฉายที่ตลาดบําเพ็ญบุญ
  • ผู้อํานวยการสร้าง นัด ยวงพานิช

เค้าเรื่อง

“วันนี้, พรุ่งนี้ และมะรืนนี้ เป็นวัน กําหนดฉายภาพยนตร์ไทยเรื่องหนุ่มหัวนอก ซึ่งนายนัด ยวงพานิชเป็นเจ้าของที่โรงภาพยนตร์ตลาดบําเพ็ญบุญ เชิงสะพานถ่าน พระนคร ภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้ เจ้าของ เล่าว่าได้ลงทุนทําถึง 34,000 บาทเศษ สิ้นเวลาทํา 2 ปีกว่า พระเอกนางเอกและตัวประกอบล้วนเป็นบุตรธิดา คหบดีแสดงได้สนิทสนมทุกอย่างเทียมของฝรั่งเป็นเรื่อง รักโศก ทําให้ผู้ดูตื่นเต้นยิ่งนัก จึงควรที่มหาชนจะไปชม ให้ได้”

นักแสดง
นายเมอนาด

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน ศรีกรุง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2472

Share this article :

แสดงความคิดเห็น